Novostavba bytového domu Střížkov

Novostavba bytového domu Střížkov

Základní parametry

Lokalitaulice Střížkovská, Praha Termín dokončení2007 Prodáno100%
Záměrem investora, tedy společnosti NET Development, s.r.o., bylo vybudovat novostavbu bytového domu s celkovou kapacitou 35 bytů.

Objekt byl navržen jako pětipodlažní, přičemž byl částečně zapuštěn do svažitého terénu.

Půdorysně je objekt ze strany východní kaskádovitě členěn. Ze severní strany je objekt nad okolním terénem zvednut o dvě nadzemní podlaží a podkroví. Ze strany jižní je objekt terasovitě odstupňován. Z východní strany má objekt fasádu čistě s okny, které směřují na zatravněnou část parcely. Fasáda je tvořena omítkou hladkou v bílé barvě s nádechem do šedomodra. V horní části objektu, při styku fasády se střechou je na fasádě navržen dřevěný obklad ve světle hnědé barvě.

Objekt má dva vstupy, které jsou chráněny zavěšenými prosklenými ocelovými markýzami. Oba tyto vstupy do objektu jsou spojeny s okolní komunikací prostřednictvím nově vybudovaných zpevněných ploch, schodišť a ramp pro osoby se sníženou možností pohybu. Objekt je tedy bezbariérově přístupný.

Ve spodní části pozemku je navržena zpevněná plocha umožňující stání aut návštěvníků, zpevněná plocha umožňující vjezd do podzemních garáží. Příjezd vozidel k objektu je možný pouze ulicí Střížkovskou, která je obousměrná a málo frekventovaná.

V suterénních garážích je k dispozici 18 parkovacích stání. Z toho dvě splňují požadavky na stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro návštěvníky objektu jsou navržena 4 parkovací stání.

Objekt je po výšce rozdělen na dva samostatné celky. Každý z nich má své schodiště a výtah na chodbě, nejsou propojeny.

Celkový počet bytů je 35. Všechny byty jsou garsonky. Každý byt obsahuje předsíň, koupelnu s WC a obytnou kuchyni nahrazující obývací pokoj, jejíž plocha není menší než 20 m2.

Projekt byl v průběhu vyřizování územního rozhodnutí odkoupen společností BRON INVEST s.r.o.