Obytný komplex Horníkova

Obytný komplex Horníkova

Základní parametry

Lokalitaul. Horníkova, Brno - Líšeň Termín dokončeníleden 2013 Prodáno100%
Projekt výstavby obytného komplexu HORNÍKOVA na severovýchodě Brna, v městské části Líšeň při ulici Horníkova, je situován na mírně svažité prostranství mezi stávajícími osmi podlažními bytovými domy, rodinnými domy, základní školou a poliklinikou. Koncepce bytových domů vychází z podmínek místa, na které citlivě reaguje. Svým výškovým uspořádáním harmonicky navazuje na okolní výškové uspořádání bytových domů.

Zástavba je tvořena novostavbami čtyř bytových domů umístěných do bloků A,B,C,D.

Vlastníkem pozemků, stavby, projektů a stavebních povolení je společnost Byty Horníkova,s.r.o.. Společnost NET Development zajišťuje v rámci výstavby inženýring a koordinační práce. 

BYTOVÉ DOMY A, B Tvar obou objektů vychází především z jejich orientace ke světovým stranám. Byl zvolen tvar otevřeného písmene V, tak, aby byla využita především jižní a jihozápadní strana. Na těchto stranách jsou pak situovány větší okenní otvory, terasy, lodžie či balkony.

Podzemní podlaží pod bytovými domy je navzájem provozně propojeno. Toto podlaží slouží jako podzemní parkoviště, dále jsou zde umístěny sklepní boxy a technické zázemí domu. Hlavní vstupy do bytových domů budou ze severní, severovýchodní a východní strany.

Bytový dům A Má šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. V nadzemních podlažích je umístěno 49 bytových jednotek velikostí 1+kk až 4+kk o plošných výměrách 29,5 – 108,7 m2.

Dispozičně je objekt členěn na tři části. Každá část má vlastní bezbariérový vstup do komunikačního prostoru, který je tvořen schodištěm a výtahovou šachtou. 

Bytové jednotky jsou přístupné z hlavní podesty schodiště. V bytech lze v rámci klientských změn provést úpravu pro imobilní osoby.

Počet bytů dle jednotlivých kategorií: 1+kk = 13 bytů, 2+kk = 12 bytů, 3+kk = 18 bytů, 4+kk = 6 bytů.

Bytový dům B Má šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. V nadzemních podlažích je umístěno 51 bytových jednotek velikostí 1+kk až 4+kk o plošných výměrách 40,5 – 108,9 m2.

Dispozičně je obytná část nadzemních podlaží členěna stejně jako u objektu A. V podzemním podlaží je umístěn společný vjezd do podzemní garáže.

Počet bytů dle jednotlivých kategorií: 1+kk = 15 bytů, 2+kk = 12 bytů, 3+kk = 20 bytů, 4+kk = 4 byty

Bytový dům C Samostatně stojící objekt má všechna podlaží nadzemní. V 1.NP je technická místnost a sklad. V objektu je umístěno celkem 24 bytových jednotek dispozičně řešených jako 1+kk a 2+kk o plošných výměrách 27 – 49,7 m2. Tyto jednotky jsou soustředěny především na jižní a jihozápadní stranu. V budově je jeden komunikační prostor s dvouramenným schodištěm a výtahem.

Počet bytových jednotek dle jednotlivých kategorií: 1+kk = 19 jednotek, 2+kk = 5 jednotek

Bytový dům D Má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Vzhled objektu je uzpůsoben bytovým domům A, B a je s těmito objekty provozně propojen v úrovni 1.PP. V objektu je celkem 20 bytových jednotek dispozičně řešených jako 1+kk a 2+kk o plošných výměrách 27,9 – 49,7 m2. Jednotky jsou soustředěny především na jižní a jihozápadní stranu. V 1.PP pod úrovní objektu se nachází trafostanice s rozvodnou VN a NN a výměníková stanice. Dům má bezbariérový vstup do komunikačního prostoru. Vertikální komunikace je zajištěna schodištěm a výtahem.

Hlavní vstupy do obou domů (C, D) budou ze severovýchodní a východní strany. Jednotky v 1. NP budou mít bezbariérově přístupné vstupy v úrovni komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů.

Komunikační napojení V okolí budou provedeny nové zpevněné plochy pro komunikační napojení objektů na stávající komunikační systém v území. Celkem je na řešené ploše umístěno 139 parkovacích stání, z toho 49 parkovacích míst se nachází v 1.PP pod bytovými domy A,B,D a 90 parkovacích míst je umístěno na nových zpevněných plochách v těsné blízkosti navrhovaných objektů. Vjezd a výjezd do 1.PP bude z východní strany od ulice Horníkovy.

PRODEJ
Všechny jednotky jsou nabízeny k prodeji do osobního vlastnictví včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, na jednotlivých inženýrských sítích a podílu na zastavěných pozemcích. Cena bytu zahrnuje vždy jedno parkovací stání. Pro zájemce o byty 3+kk a 4+kk jsou rezervována parkovací místa umístěná v 1.PP pod bytovými domy. Ostatním zájemcům o bydlení jsou k dispozici venkovní parkovací stání. Volba konkrétního výběru je ponechána vždy na klientech.

LOKALITA
Městská část Brno – Líšeň se nachází na východním okraji města. Dostupnost městské hromadné dopravy a okolní romantická příroda Moravského krasu řadí Líšeň na přední místo v preferencích zájemců o bydlení.

Území Líšně se pomyslně dělí na dvě části – novou a starou Líšeň. Novou Líšeň místní obyvatelé nazývají území s převahou sídlištní panelové zástavby, starou Líšeň tvoří především rodinné domy. Postupem času se však tyto rozdíly smazávají. 

Na území Líšně lze definovat ještě třetí část – rekreační zónu. Tu tvoří především oblast Velké Klajdovky (v její těsné blízkosti bude umístěn tento projekt) a Mariánského údolí s přilehlými chatovými osadami.

Líšeň má velice krásné přírodní okolí, skýtající téměř neomezené možnosti k aktivnímu odpočinku. Zároveň je vhodným výchozím bodem pro pěší turistiku, cyklistiku a v neposlední řadě i k projížďkám na koních.

Hustá síť místních komunikací a pravidelné spoje městské hromadné dopravy zabezpečují velmi kvalitní dopravní obslužnost.

V blízkosti bytových domů se nachází:
 • jesle (680 m)
 • mateřské školy (400 m, 500 m, 700m, 1 km)
 • základní škola se školní jídelnou a družinou (150 m)
 • Gymnázium (150 m)
 • Střední zdravotnická škola (2 km)
 • Střední odborná škola a učiliště strojírenské (3 km)
 • 2 nákupní centra (350 m, 900 m)
 • prodejna zdravé výživy (150 m)
 • prodejna potřeb a krmiv pro domácí mazlíčky (150 m)
 • poliklinika (150 m)
 • bankomat (150 m)
 • lékárna (150 m)
 • optika (150 m)
 • fitness, aerobic (150 m)
 • kosmetika, masáže, kadeřnictví (150 m)
 • pošta (1,3 km)
 • baby kavárna Hvězdička se solnou jeskyní (200 m)
 • kulturní centrum Líšně KOTLANKA (600 m)

Doprava MHD Zastávka autobusu Horníkova je vzdálena 290 m, Velká Klajdovka 100 m a tramvajová zastávka Kotlanova 450 m.

Linky nabízí následující spojení:
 • tramvajová linka č.8 Líšeň Mifkova - Starý Lískovec
 • autobusová linka č.56 Židenice nádraží - Líšeň Jírova
 • autobusová linka č.78 Modřice, Olympia - Židenice
 • autobusová linka č.82 Bzenecká - Starý Lískovec
 • noční autobusová linka č.98 Bartolomějská - Jírova