Rodinné dvojdomky Bochořákova

Rodinné dvojdomky Bochořákova

Základní parametry

Lokalitaul. Bochořákova, Brno - Žabovřesky Termín dokončení2006 Prodáno100%
Tato zástavba umístěná na svazích Palackého vrchu bude navazovat na sídliště řadových, místy terasových rodinných domků.

V tomto území je vysoká kvalita bydlení z hlediska městské krajinné zeleně, nádherný výhled na Kraví Horu a Svratecké údolí a četné možnosti individuální rekreace.

Navrhovaná studie předpokládá zastavění území dvěma dvojdomky. Tvar a rozměry dvojdomků byly limitovány normativně danými odstupovými vzdálenostmi od hranic pozemků a objektů. Navržená polovina dvoupatrového dvojdomku o celkové ploše 120m2 o rozměrech 10x12m je minimálním, avšak plnohodnotným bydlením. Jeho celková podlažní plocha činí 200m2.

Vzhledem k atraktivitě dané lokality a současnému prudkému nárustu plánované výstavby se zde začíná vytvářet vyhledávaná lokalita pro kvalitní bydlení, které bude postupně obsazovat dosud málo využívané pozemky zahrádek a poměr zastavěné plochy se bude dále zvyšovat.

Po vypracování projektové dokumentace a zahájení územního řízení byl projekt odprodán do soukromého vlastnictví.