Průmyslový a skladovací komplex Popůvky

Průmyslový a skladovací komplex Popůvky

Základní parametry

LokalitaBrno - Popůvky Termín dokončení2008
Cílem investora je vybudovat na okraji obce Popůvky průmyslový a skladovací komplex, který se bude nacházet v bezprostřední blízkosti dálnice D1.
Účelem stavby nových vnitro-areálových komunikací je vybudování obslužných komunikací pro potřeby budoucí výstavby na daném pozemku.

Nové komunikace jsou navrženy s ohledem na budoucí možný provoz areálu budoucí výstavby - průmyslový a skladovací komplex. Pojezdové komunikace jsou navrženy pro pojezdy případných zásobovacích automobilů a pro provoz osobních automobilů. Návrh nových rozvodů sítí a přípojek je také řešen v souladu s ochrannými pásmy stávajících rozvodů sítí a přilehlých komunikací. Nově navrhovaná komunikace bude doplněna chodníkem pro pěší. Veškeré nové vedení inženýrských sítí bude řešeno jako podzemní.

Areál bude napojen na stávající přilehlou komunikaci - ul.Jihlavská - jedním nájezdem do areálu a jedním výjezdem z areálu. Plocha pro výstavbu je na okraji obce mezi silnicí II.třídy a přilehlou dálnicí D1. Projekt byl odkoupen společností Salla 91, a.s. jež v současné době provádí výstavbu inženýrských sítí.